Verzekering

Alle auto’s zijn Allrisk verzekerd met een uitgebreide WA-dekking per gebeurtenis. De polisvoorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor. De verplichte personen-, ongevallen-, inzittendenverzekering bedraagt € 5,00 per contract, per dag, per persoon. Verzekeringspremies zijn excl. 7% assurantiebelasting en verzekeringen zijn uitsluitend geldig inde EU.

Het eigen risico voor ieder voertuig bedraagt € 1000,00 per schadegebeurtenis. Het eigen risico is alleen voor personenauto’s afkoopbaar tot € 300,00 voor € 10,00 per dag.
Wanneer er sprake is van bovenhoofdse schade, is er een blijvend eigen risico van € 1600,000.

Uitlenen of onderverhuren is niet toegestaan, omdat dit niet onder de verzekering valt. Alleen de met naam in het verhuurcontract genoemde chauffeur mag het voertuig besturen. De huurder is dan ook volledig aansprakelijk in geval van schade. Voor reizen naar het buitenland is een internationale reis- en kredietbrief verplicht. Deze moet worden afgesloten op ons kantoor.

Eventuele schade dient de huurder binnen 24 uur d.m.v. een volledig ingevuld schadeformulier voorzien van handtekening aan de verhuurder te melden. Na 24 uur komt de geleden schade volledig voor rekening van de huurder.